Upprustning av Jaktstugan vid Stora stenen.

Posted: 27th oktober 2011 by admin in Aktiviteter

Tack vare ett samarbete med Arbetsförmedlingen och fas 3 har vi kunnat förverkliga att göra en större
upprustning av Jaktstugan.

Arbetet pågår med handikappanpassning.

Styrelsen Stora stenen