Sammanställning invigning Stora stenen 2013-09-21

Posted: 22nd september 2013 by admin in Aktiviteter

Föreningen Stora stenen uppskattar att ni besökte invigning, som vi ser att det finns intresse på att vi är på rätt väg med föreningens målsättning. Vi uppskattar att c:a 100 personer av det är stor del barnfamiljer vilket gläder oss.

      Målsättning är att ställa iordning utrustning såsom gungor, barn lekaktiviteter mellan jakt stugan och den nya grillstugan. Hjälp oss med förslag till aktiviteter som ni ser som ett bra inslag för att komma vidare med en långsiktig planering, det kan gälla barn aktiviteter, vad vill ni uppleva för aktivitet, allt handlar om vad vi vill presenter, vad vi kan erbjuda besökare till Överboda/ Dalsjö.

Det finns en förslagslåda på affären, gör er röst hörd genom att stoppa in förslag i lådan. Vi kommer att granska och kolla om vad vi kan genomföra av förslagen inom den budgeten som vi har tillfogande. Föreningen Stora stenen tackar för ert tilltagande vid invigningen. Styrelsen Stora stenen Tack